Monthly Archives: Czerwiec 2017

Porozumienie o „ Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”

 Na mocy podpisanego porozumienia o „ Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” dnia 20.06.2017 roku, Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przystąpił do sieci  łączącej Collegium  Medicum  UJ oraz 11 największych szpitali w Małopolsce. W myśl porozumienia studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbywać będą praktyki i staże studenckie w placówkach zrzeszonych w…
Więcej ...