Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
posiada System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001 : 2008 

 

 

 System Zarządzania Jakością obejmuje:

Świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji, diagnostyki oraz długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Comments are closed.