ambulatorium opieki całodobowej

Telefony wewnętrzne :

Centrala : ( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16 w. 100
797 181 648

Jak działa opieka całodobowa?

W ramach ubezpieczenia Pacjent ma zagwarantowane następujące formy świadczeń zdrowotnych:

  • całodobową pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
  • Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR),
  • Pogotowie Ratunkowe.

Wszystkie osoby ubezpieczone, mogą korzystać z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania.

Jeżeli po zamknięciu Państwa przychodni poczuliście się Państwo źle, wystąpiły u Was niepokojące objawy chorobowe, możecie uzyskać konsultacje lekarską i pomoc pielęgniarską w ramach całodobowej opieki medycznej w naszych ambulatoriach.

Całodobowa opieka medyczna jest przedłużeniem opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia.

Opieka całodobowa działa również w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Chcąc skorzystać z opieki całodobowej należy udać się do jednego z ambulatoriów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, gdzie udzielona zostanie pomoc medyczna.

 

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy pacjent nie jest w stanie (dysfunkcja narządów ruchu, przewlekła choroba uniemożliwiająca poruszanie się) dotrzeć do ambulatorium o własnych siłach, może skorzystać z wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki.

Comments are closed.