ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. Andrzej Szurmiak -  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

p.o. Pielęgniarka oddziałowa

mgr Barbara Kwak

Telefony wewnętrzne :
Centrala : ( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16
Kierujący Oddziałem: w. 110
Dyżurka lekarska: w. 110
Dyżurka pielęgniarek : w. 111
Lekarze:
lek. Ewa Sławińska
lek. Zofia Mazik
lek. Katarzyna Turzańska
lek. Justyna Dybaś
lek. Dorota Petelicka-Zięba
lek. Jerzy Zaremba-Czereyski
lek. Hanna Bek
lek. Kamila Głód
lek. Juszczyk Mateusz
Pielęgniarki:
Pielęgniarki - 23

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi leczenie pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, niewydolnością oddechową i krążeniową, po zabiegach operacyjnych, urazach, zatruciach.Zapewnia całodobową opiekę lekarza anestezjologa i pielęgniarek anestezjologicznych.

Lekarze anestezjolodzy wykonują wszystkie rodzaje znieczuleń ogólnych i miejscowych, stosując najnowocześniejsze środki i techniki znieczulenia.

Zatrudniony na oddziale personel świadczy także usługi anestezjologiczne dla całego szpitala i gotowy jest do podjęcia i prowadzenia reanimacji na każdym oddziale.

Nowoczesny sprzęt i doskonale wyszkolona kadra lekarzy i pielęgniarek, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje to największe atuty Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Na Oddziale zatrudnieni są lekarze posiadający specjalizacje z anestezjologii i intensywnej terapii.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmuje pacjentów w stanach zagrożenia życia. Są to pacjenci w ciężkich stanach klinicznych, często nieprzytomni.  Fachowa obsada lekarska

i pielęgniarska pozwala na utrzymanie całodobowego dyżuru na Oddziale oraz prowadzenie znieczuleń pacjentów poddawanych operacjom.

Oprócz doskonale wyszkolonego personelu Oddział może poszczycić się nowoczesnym sprzętem umożliwiającym stały nadzór nad pacjentem oraz pełną jego diagnostykę. System monitorujący chorego połączony jest w sieć obejmującą wszystkie kluczowe miejsca w szpitalu.

Nowoczesny sprzęt i doskonale wyszkolona kadra lekarzy i pielęgniarek, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje to największe atuty Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.