Ankieta

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety

Oddział na którym Pani/Pan przebywała lub na którym przebywał członek rodziny?

Czas oczekiwania na Izbie Przyjęć

Szybkość załatwienia formalności związanych z przyjęciem do szpitala

Pierwszy kontakt z Izbą Przyjęć i uzyskaną informację

Opiekę w drodze z Izby Przyjęć na oddział szpitalny

Udzieloną pomoc medyczną

Zapoznanie z oddziałem ( informacje o pokoju lekarskim, pielęgniarskim, rozkładzie dnia, godzinach

Czystość sal chorych

Czystość łazienek i toalet

Ciszę i spokój w oddziale

Jakość podawanych posiłków

Temperaturę podawanych posiłków

Informacje na temat stosowanej u Pani/Pana diety

Udzielanie informacji o sposobie i rodzaju planowanych zabiegów

Uprzejmość, okazywanie zrozumienia i zainteresowania przez lekarzy w oddziale

Przekazywanie informacji na temat przebiegu choroby

Poszanowanie intymności podczas badań lekarskich

Dostępność lekarza w dzień

Dostępność lekarza w godzinach wieczornych i nocnych

Sposób przekazywania wskazówek dotyczących postępowania po wyjściu ze szpitala

Dziękujemy, właśnie zakończyłeś/aś wypełnianie ankiety.

« Back Next »