apteka szpitalna

Kierownik:

mgr Damian Zazulak

Telefony wewnętrzne :
( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16 w. 230
Tel/fax ( 18 ) 20 145 09

Apteka Szpitalna jest integralną częścią Szpitala, odpowiedzialną za zapewnienie stałego dostępu do  leków, sprzętu medycznego i opatrunków niezbędnych w terapii pacjentów leczonych w Szpitalu.

Nasze główne zadania:

  • zaopatrujemy oddziały szpitalne, pracownie, poradnie i inne jednostki organizacyjne szpitala w leki, płyny infuzyjne, preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, materiały szewne, materiały opatrunkowe w tym opatrunki specjalistyczne, surowice i szczepionki, gazy medyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, wyroby medyczne ortopedyczne, szeroki asortyment innych wyrobów medycznych jałowych i niejałowych. Korzystamy z wdrożonego systemu transportu wewnętrznego oraz nowoczesnych programów informatycznych, które łączą aptekę ze wszystkimi oddziałami, pracowniami, poradniami oraz działem księgowości.
  • dbamy o bezpieczeństwo farmakoterapii (monitorowanie działań niepożądanych, monitorowanie incydentów medycznych, bieżąca kontrola decyzji GIF i GIS, nadzór nad magazynami oddziałowymi)
  • posiadamy bardzo nowoczesny system kontroli warunków przechowywania leków
  • bierzemy udział w pracach Komitetu Terapeutycznego, Zespołu do Spraw Zakażeń Szpitalnych i Zespołu Żywieniowego. (opracowanie Receptariusza Szpitalnego, Szpitalnej Polityki Antybiotykowej, opracowywanie i wdrażanie procedur)
  • wykonujemy leki w pracowni leku recepturowego
  • udzielamy informacji medycznej o produktach leczniczych i wyrobach medycznych dla pracowników medycznych naszego szpitala
  • uczestniczymy w pracach komisji przetargowych
  • prowadzimy praktyki studentów po IV roku studiów
  • przygotowujemy analizy, które są wykorzystywane przy racjonalizacji kosztów leczenia

Comments are closed.