Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

BIP
Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.gov.pl
realizujący zadania wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

System spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. (Dz.U.02.67.619).