Category Archives: CERTYFIKATY

Porozumienie o „ Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”

 Na mocy podpisanego porozumienia o „ Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” dnia 20.06.2017 roku, Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przystąpił do sieci  łączącej Collegium  Medicum  UJ oraz 11 największych szpitali w Małopolsce. W myśl porozumienia studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbywać będą praktyki i staże studenckie w placówkach zrzeszonych w…
Więcej ...

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem posiada System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001 : 2008       System Zarządzania Jakością obejmuje: Świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji, diagnostyki oraz długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
Więcej ...