Oddział chorób wewnętrznych

Lekarz kierujący oddziałem:
lek Łukasz Błoński - specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca lekarza kierującego oddziałem:
dr n. med. Małgorzata Czaplińska

Pielęgniarka oddziałowa:

Zofia Kubowicz

Telefony wewnętrzne :
Centrala : ( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16
Kierujący Oddziałem : w. 141
Dyżurka lekarska : w. 140
Dyżurka pielęgniarek : w. 142
Pielęgniarka Oddziałowa : w. 143
Lekarze pracujący w oddziale :
lek. Katarzyna Półtawska – Zaleska
lek. Barbara Orange
dr n. med. Ryszard Bielski
lek. Monika Błońska
lek. Agnieszka Starzykiewicz-Dolak
lek. Agnieszka Krzak - rezydent
lek. Paweł Cupryn - rezydent
lek. Jan Zuber
pozostały personel :
Pielegniarki - 13
Sanitariuszki - 2
Sekretarka medyczna - 1

 

Personel oddziału zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów w zakresie wszystkich dziedzin chorób wewnętrznych, m.in.: chorobami układu oddechowego, zaburzeniami przemiany materii, chorobami endokrynologicznymi, schorzeniami układu pokarmowego, chorobami układu moczowego oraz nerwowego, schorzeniami w obrębie układu kostnego i mięśniowego.

Oddział dysponuje niezbędnym sprzętem diagnostycznym, a personel współpracuje z lekarzami konsultantami w innych dziedzinach medycyny. Dzięki temu możliwa jest szybka diagnoza oraz zastosowanie  właściwej terapii. W sytuacjach wymagających szerszej specjalistycznej diagnostyki oddział kooperuje z innymi szpitalami.

Zakres diagnozowanych i leczonych schorzeń:

  • choroby układu pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit, odbytu, wątroby, trzustki
  • choroby układu oddechowego: astma, POCHP, zapalenia dróg oddechowych, diagnostyka duszności
  • schorzenia endokrynologiczne w tym choroby tarczycy, diagnostyka cukrzycy ze szczególnym naciskiem na skuteczną insulinoterapię, edukacja diabetologiczna w zakresie sposobów leczenia, zapobiegania powikłaniom, stosowania diety
  • choroby nerek i układu moczowego
  • diagnostyka hematologiczna, w tym punkcje szpiku kostnego
  • diagnostyka chorób nowotworowych – badania endoskopowe, obrazowe, konsultacje chirurgiczno-onkologiczne

Comments are closed.