dział fizjoterapii

Kierownik :

mgr Joanna Skupień

Telefony wewnętrzne :
( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16
Kierownik : w. 320
Rejestracja : w. 248

W Dziale Fizjoterapii pracuje kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra. Do obowiązków Działu Fizjoterapii należy realizacja świadczeń z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej, obsługa rehabilitacyjna pacjentów oddziałów szpitalnych. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem i nowoczesną, wysokiej jakości aparaturą, która umożliwia nam podejmowanie działań usprawniających pacjentów w celu zachowania, przywracania i poprawie ich stanu zdrowia. Dział Fizjoterapii to gabinety rehabilitacyjne, w których są wykonywane zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii. Kinezyterapia, obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Prawidłowo dobrane i prowadzone ćwiczenia rehabilitacyjne znacząco przyśpieszają proces leczenia i powrót do pełnej sprawności. Wpływają na uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji, przeciwdziałają wtórnym zmianom w układzie krążenia i oddychania, które mogą być konsekwencją długotrwałego unieruchomienia. Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, zespołach bólowych i ograniczeniu ruchomości kręgosłupa i stawów, chorobach zwyrodnieniowych, chorobach reumatoidalnych, po zabiegach operacyjnych.

W ramach zabiegów kinezyterapii Działu Fizjoterapii wykorzystujemy między innymi:

 • ćwiczenia bierne, czynno-bierne, redresyjne,
 • relaksacja poizometryczna
 • ćwiczenia czynne
 • ćwiczenia wspomagane, samowspomagane
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia synergistyczne
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia z oporem
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia równoważne
 • pionizacja i nauka chodu
 • ćwiczenia czynności manualnych
 • ćwiczenia indywidualne

W pracy indywidualnej z pacjentem fizjoterapeuci wykorzystują elementy różnych metod kinezyterapeutycznych dostosowując je do potrzeb pacjenta. Kinezyterapia jest stosowana jako podstawowa forma usprawniania w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, ale najczęściej jest łączona z innymi formami leczenia, szczególnie z zabiegami fizykoterapeutycznymi.

Fizykoterapia

Fizykoterapia to forma leczenia wykorzystująca zjawiska fizyczne takie jak światło, pole magnetyczne, prąd elektryczny, fale akustyczne, niską i wysoką temperaturę by pobudzić procesy biochemiczne w tkankach w celu uzyskania efektów przeciwbólowych, zmniejszenia stanów zapalnych, przyśpieszenia procesów regeneracyjnych.

Nasza placówka oferuje szeroką różnorodność zabiegów fizykoterapeutycznych między innymi:

 • elektroterapię w formie zabiegów: galwanizacji, jonoforezy, elektrostymulacji, prądów interferencyjnych, diadynamicznych, Tens, Traberta, Kotza
 • światłolecznictwo : laseroterapia punktowa i skanerowa, sollux, bioptron
 • krioterapię miejscową
 • pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości
 • ultradźwięki i fonoforezę
 • masaż : klasyczny częściowy, limfatyczny ręczny i limfatyczny mechaniczny kończyn górnych i dolnych
 • kąpiel kwasowęglową suchą kończyn dolnych

Comments are closed.