Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

 

 

ZASADY KORZYSTANIA

Z POMOCY OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

 

 

na podstawie: Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1824).

 

 

W Szpitalu Powiatowym im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą korzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach , w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z udzieleniem świadczenia medycznego.

 

 

Zasady organizacyjne:

 

 

Tryb planowy

 

 

 • Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku:

 

 

WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA

 

 

 • Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:

 

  • pocztą elektroniczną: sekretariat@szpital-zakopane.pl

  • osobiście w Dziale Dokumentacji Chorych, Statystyki Medycznej i Rozliczeń (budynek administracji I piętro pok. 45)

  • faksem na numer: 18 20 153 51.

 

 • Zgłoszenia dokonuje osoba uprawiona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.

 

 • Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

 

 • Pracownik Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

 

 

 

Tryb nagły:

 

W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie

w formie telefonicznego wezwania tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Comments are closed.