Oddział Kardiologii z Oddziałem intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Email: kardiologia@szpital-zakopane.pl

Tel. 18-20-120-21

Dyżurka lekarska wew. 130

Dyżurka pielęgniarska wew. 131

 

Lekarz Kierujący Oddziałem

Lek. med. Anna Orzechowska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr. Bogusława Siudut

Lekarze pracujący na Oddziale

Lek. med. Włodzimierz Różewicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Lek. med. Jerzy Solański - specjalista chorób wewnętrznych

Lek. med. Mariusz Hładij- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Lek. med. Bartłomiej Hełmecki - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog, specjalista medycyny sportowej

Lek. med. Agata Marut - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Lek. med. Michał Staszel - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Lek. med. Kinga Kosińska- specjalista kardiolog, w trakcie specjalizacji z intensywnej terapii medycznej

Lek. med. Magdalena Szpot – specjalista kardiolog

Lek. med. Dorota Czerwińska- specjalista kardiolog

Rezydenci

Lek. med. Dagmara Stolarczyk – rezydent chorób wewnętrznych

Dr n. med. Marcin Majerczyk – rezydent kardiologii

Lek. med. Wojciech Stolarczyk - rezydent kardiologii

Lek. med. Krzysztof Wranicz - rezydent kardiologii

Lek. med. Arkadiusz Zemlik – rezydent chorób wewnętrznych

Lek. med. Bogusława Janisz  - rezydent kardiologii

Pielęgniarki:

Bożena Tokarska

Barbara Sarna

Małgorzata Pankiewicz

Anna Bartkowska

Bożena Moczarna

Joanna Łukaszczyk

Mirosława Obiegałka-Szeliga

Daniel Adamczyk

lic. Renata Zubrzycka

mgr Agnieszka Waksmundzka

mgr Ewa Musiejczuk

mgr Danuta Papież

mgr Barbara Głąb

mgr Natalia Chlebek

mgr Joanna Polek

mgr Elżbieta Trojańska

mgr Natalia Gruszka

Sekretarka oddziału

Grażyna Szklarczyk

 

Oddział Kardiologii wyposażony jest w 20 łóżek.

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażony jest w  5 łóżek.

Jest to Oddział pełnoprofilowy w którym diagnozujemy i leczymy ok. 1700 pacjentów rocznie

Oddział wyposażony jest w pracownie diagnostyki nieinwazyjnej:

Pracownia Echokardiograficzna – wyposażona w aparaty echokardiograficzne 2D do badań przezklatkowych (TTE) oraz głowice do wykonywania badań przezprzełykowych (TEE)

Pracownię EKG i Elektrofizjologii – w której wykonywana jest analiza EKG metodą Holtera oraz kontrolowane są implantowane w Oddziale urządzenia do elektrostymulacji

Integralna częścią Oddziału jest Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

Ciągłość leczenia zapewnia przyszpitalna Poradnia Kariologiczna i kontroli kardiostymulatorów.

Zapewniamy również rehabilitację poszpitalna w ramach Oddziału Rehabilitacji Dziennej.

Ściśle współpracujemy z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej tutejszego Szpitala

 

Pracownia Hemodynamiki z Pracownią Elektrofizjologii

 

Email: hemodynamika@szpital-zakopane.pl

Fax: 18 206 61 01

Tel. 18 201 20 21

Dyżurka lekarska – wew.  135

Dyżurka pielęgniarska – wew. 134

 

Kierownik Pracowni Hemodynamiki

lek. med. Bartłomiej Hełmecki

Kierownik Pracowni Elektrofizjologii

Lek. med. Michał Staszel

 Pielęgniarka Oddziałowa

Pielęgniarka dyplomowana Maria Wnenczak

Lekarze:

lek. med. Anna Orzechowska

lek. med. Agata Marut

dr n. med. Roman Wojdyła

lek. med. Paweł Jarecki

Pielęgniarki:

piel. dypl. Stanisława Mizera

piel. dypl. Elżbieta Bachleda Żarska

piel. dypl. Katarzyna Owczarz

mgr Jolanta Grabarczyk

mgr Bożena Marfiak

Technicy:

Barbara Moll

Anna Joniak

Anna Grzybacz

Jakub Pytel

Stanisław Poręba

 

Pracownia Hemodynamiki posiada akredytację klasy „ B”  Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ściśle współpracuje ze Szpitalem Uniwersyteckim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Pracownia pełni 24-ro godzinny dyżur zawałowy od początku istnienia czyli od sierpnia 2007 roku. Od tego okresu wykonano już ponad 20 000 zabiegów

W Pracowni wykonywane są zabiegi koronarografii,  angioplastyki wieńcowej oraz zamknięcia ubytków w obrębie przegrody  międzyprzedsionkowej (PFO,ASD)

W zabiegach wykorzystujemy najnowocześniejsze metody pomiaru istotności zwężeń tętnic wieńcowych metodą czynnościową (FFR) i obrazową metodą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) w rozdzielczości HD

W pracowni Elektrofizjologii wykonywane są zabiegi implanatacji kardiostymulatorów (VVI,DDD), kardiowerterów defibrylatorów (ICD), implantujemy urządzenia do terapii resynchronizacyjnej (CRT)

Wykonywane są również zabiegi krioablacji migotania przedsionków oraz badania elektrofizjologiczne (EPS), ablacje zaburzeń rytmu serca w tym z użyciem techniki trójwymiarowego mapowania zaburzeń rytmu serca.

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Sportowej

 

Od dnia 16.08.2019 Pracownia Hemodynamiki jest również siedzibą Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Sportowej.

Na stanowisko Konsultanta powołany został  dr Bartłomiej Hełmecki, kierownik Pracowni Hemodynamiki

Comments are closed.