Oddział neonatologiczny

Lekarz kierujący oddziałem:

lek. Jan Ustupski

Pielegniarka oddziałowa:

p.o.  lic. Marta Stasiowska

Telefony wewnętrzne :
Centrala : ( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16
Kierujący Oddziałem : w. 170
Dyżurka lekarska w. 170
Dyżurka pielęgniarek: w. 171

Lekarze :
lek. med. Elżbieta Kalandyk
lek. Jerzy Toczek
lek. Józefa Muniak
pozostały personel :
Pielęgniarki - 11
Położne - 1

Informacje o noworodkach udzielane są na bieżąco przez personel lekarski.

Oddział posiada wykwalifikowany i doświadczony personel lekarski i pielęgniarski. Na wyposażeniu posiadamy sprzęt umożliwiający leczenie zaburzeń okresu noworodkowego.

Oferujemy:

 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską nad noworodkiem,-
 • całodobową pełną diagnostykę medyczną noworodka
 • leczenie noworodków w pododdziale patologii noworodka i wcześniaków,
 • badania przesiewowe:
  • test w kierunku fenyloketonurii
  • TSH i mukowiscydozy
  • chorób metabolicznych
  • badanie słuchu
  • saturacja
 • oświatę zdrowotną,
 • szczepienia wg kalendarza szczepień
 • promocję i naukę karmienia piersią,
 • naukę pielęgnacji i kąpieli noworodka,
 • system rooming-in ( noworodek przebywa z matką – dotyczy zdrowych noworodków),
 • na prośbę matki istnieje możliwość oddania noworodka pod opiekę dyżurujących pielęgniarek.

 

Comments are closed.