Oddział Paliatywny

Lekarz kierujący oddziałem:

lek. Renata Opalińska -  Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej

Pielęgniarka oddziałowa:

p.o. Irena Fortecka

Telefony wewnętrzne:
Centrala: ( 18) 20 120 21, ( 18) 20 160 15, ( 18) 20 160 16
Kierujący Oddziałem: w. 350
Dyżurka lekarska w. 350
Dyżurka pielęgniarek: w. 351

Lekarze:
dr n. med. Agnieszka Lewandowska - Specjalista chorób wewnętrznych , rehabilitacji medycznej  i medycyny paliatywnej

Pozostały personel:

Pielęgniarki- 7
Krystyna Glińska
Urszula Janisz
Krystyna Kowalczyk
Maria Krupa
Zofia Kufel
Helena Nowak
Anna Szostak

Psycholog- 1
mgr Bronisław Stoch

Fizjoterapeuta- 1
mgr Wiesława Jaźwińska –Miętus

Opiekunki  medyczne - 4
Anna Fudala
Anna Kucharczyk
Janina Mrowca
Sylwia Skupień

 

Oddział Medycyny Paliatywnej sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową oraz społeczną nad chorymi z zaawansowanymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi schorzeniami.

Oddział obejmuje leczeniem i opieką pacjentów dorosłych z następującymi schorzeniami (kody ICD-10):

 • zaawansowany proces nowotworowy (C00– D48)
 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (G09)
 • choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności HIV (B20– B24)
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10– G13)
 • zaawansowane kardiomiopatie (I42– I43)
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
 • owrzodzenie odleżynowe (L89)

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania do szpitala wystawionego przez lekarza rodzinnego (POZ), przychodnie specjalistyczne oraz inne oddziały szpitalne.

Termin przyjęcia do Oddziału należy ustalić z Ordynatorem (tel. 18-20-120-21 wew. 350).

Do Oddziału Medycyny Paliatywnej przyjmowani są chorzy ze schorzeniem nowotworowym, u których występują nasilone dolegliwości bólowe, duszność, pobudzenie oraz inne objawy niemożliwe do opanowania w warunkach domowych, a także pacjenci z progresją choroby nowotworowej (szczególnie z przerzutami do mózgu, złamaniami patologicznymi kości, hiperkalcemią oraz nieoperacyjną niedrożnością jelit).
Oddział zapewnia:

 • 24-godzinną opieką lekarską oraz pielęgniarską
 • farmakoterapię zgodną z wytycznymi oraz standardami medycyny paliatywnej
 • rehabilitację ruchową
 • opiekę psychologiczną chorego i jego rodziny
 • posługę kapelana szpitala
 • konsultacje specjalistyczne
 • kompleksowe leczenie odleżyn
 • edukację rodzin

Zapewniamy chorym pobyt w salach dwu- oraz trzyosobowych. W urządzaniu Oddziału kierowano się zasadą aby stworzyć chorym i ich rodzinom warunki jak najbardziej zbliżone do domowych.

 

Comments are closed.