Strefa Pacjenta

 

 

 

 

 

 

 

 • Wypełnij ankietę

  Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety

  Oddział na którym Pani/Pan przebywała lub na którym przebywał członek rodziny?

  Czas oczekiwania na Izbie Przyjęć

  Szybkość załatwienia formalności związanych z przyjęciem do szpitala

  Pierwszy kontakt z Izbą Przyjęć i uzyskaną informację

  Opiekę w drodze z Izby Przyjęć na oddział szpitalny

  Udzieloną pomoc medyczną

  Zapoznanie z oddziałem ( informacje o pokoju lekarskim, pielęgniarskim, rozkładzie dnia, godzinach

  Czystość sal chorych

  Czystość łazienek i toalet

  Ciszę i spokój w oddziale

  Jakość podawanych posiłków

  Temperaturę podawanych posiłków

  Informacje na temat stosowanej u Pani/Pana diety

  Udzielanie informacji o sposobie i rodzaju planowanych zabiegów

  Uprzejmość, okazywanie zrozumienia i zainteresowania przez lekarzy w oddziale

  Przekazywanie informacji na temat przebiegu choroby

  Poszanowanie intymności podczas badań lekarskich

  Dostępność lekarza w dzień

  Dostępność lekarza w godzinach wieczornych i nocnych

  Sposób przekazywania wskazówek dotyczących postępowania po wyjściu ze szpitala

  Dziękujemy, właśnie zakończyłeś/aś wypełnianie ankiety.

  « Back Next »