PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ, PRACOWNIA USG I PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ