Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia lekarza POZ zlokalizowana jest w budynku przy Szpitalu przy ulicy Kamieniec 10 B (parter) . 

Rejestracja Poradni lekarza POZ znajduje się w budynku przy Szpitalu ul. Kamieniec 10 B (parter). 

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie

  • (18) 2012021

  • (18) 2016015

  • (18) 2016016

wew. 245

Poradnia jest czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach : 8:00 – 18:00. 

Lekarze zatrudnieni w Poradni Lekarza POZ:

  • lek. Jerzy Toczek

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza POZ poprzez złożenie stosownej deklaracji oraz innym osobom przebywającym czasowo na terenie Powiatu Tatrzańskiego posiadającym deklaracje do lekarzy POZ w miejscu swojego stałego zamieszkania. 

Druk deklaracji dostępny jest w Rejestracji Poradni przy ul. Kamieniec 10B.

Pacjent może 3-krotnie w roku kalendarzowym bezpłatnie dokonać zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zmiany lekarza POZ pacjent dokonuje wyłącznie poprzez złożenie deklaracji u nowego lekarza POZ , którego sobie wybrał. Nie jest wymagane wypisanie się przez pacjenta od lekarza POZ , do którego był wcześniej zadeklarowany. 

W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mają zapewnioną nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Świadczenia w Ambulatorium Opieki Całodobowej POZ udzielane są w dni robocze w godzinach 18:00-8:00 oraz w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo w budynku Szpitala przy ulicy  Kamieniec 10.Zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są telefonicznie pod numerem (18) 2012021 wew. 100 lub 797181648.

 

Categories: