szpitalny oddział ratunkowy

Lekarz kierujący oddziałem:

 

Pielęgniarki Oddziałowej:

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Monika Jakubek - Białkowska

Telefony wewnętrzne :
Centrala : ( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16
Rejestracja : w. 100
Ambulatorium Ogólne : w. 101
FAX : 108
Lekarze pracujący w oddziale :
lek. Józef Dubas
lek. Szymon Banak
lek. Roman Dereziński
lek. Włodzimierz Rebeś
lek. Katarzyna Półtawska – Zaleska
lek. Roman Mazik
lek. Andrzej Kalandyk
lek. Kinga Kosińska
dr n. med. Marian Papież
dr n. med. Anna Gwóźdź
lek. Sylwia Bobek
lek. Wojciech Chowaniec
lek. Lech Kuliński
lek. Krzysztof Łokas
lek. Wojciech Panz
lek. Maciej Staszak
lek. Marcin Stopa
lek. Maciej Liczko
lek. Kornel Mach
lek. Gabriel Turek
pozostały personel :
Pielęgniarki - 14
Ratownicy medyczni - 24

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką szpitala, która ma za zadanie udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowo osobom dorosłym i dzieciom w stanie nagłego zachorowania lub zagrożenia życia, a w szczególności w razie wypadku, urazu lub zatrucia.

Oddział dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów przed przyjęciem ich do oddziałów szpitalnych oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.

W strukturach SOR znajdują się:

  • Obszar segregacji medycznej i przyjęć, gdzie dokonuje się rejestracji i przyjęcia chorego, a także wyboru procedur leczniczych w stanach nagłych, ponadto udziela się informacji rodzinom poszkodowanych.
  • Sala obserwacyjna, gdzie prowadzi się obserwacje chorych z mniej nasilonymi objawami oraz chorych po zabiegach w krótkim znieczuleniu ogólnym.
  • Sala resuscytacyjno - zabiegowa - dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny możliwe jest wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych.
  • Gabinety konsultacyjne, w których udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich.
  • Transport sanitarny.

Mając na uwadze zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług oraz w trosce o ich czas informujemy, że osoby niebędące w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia powinny zgłaszać się do Poradni Lekarza Rodzinnego, a poza godzinami pracy NZOZ do lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Comments are closed.