Ważne informacje dla pacjentów

Ważne informacje dla turystów potrzebujących pomocy medycznej.

To już połowa wakacji – mamy więc połowę letniego sezonu turystycznego. Obecnie jak się szacuje pod Tatrami na terenie całego Powiatu Tatrzańskiego wypoczywa ponad 100 tysięcy gości.  Są to zarówno grupy zorganizowane, osoby które przyjechały na wypoczynek we własnym zakresie jak i letnie kolonie. I jak zawsze zdarza się, że część letników musi podczas pobytu pod Tatrami skorzystać z pomocy medycznej. Dlatego przypominamy o zasadach na jakich pomocy udziela Szpitalny Oddział Ratunkowy, a na jakich lekarze w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy to w naszym szpitalu miejsce szczególne. To tutaj bez względu na porę dnia i nocy każda osoba z zagrożeniem zdrowia lub życia, otrzyma jak najszybciej fachową pomoc. Tutaj też trafiają wszyscy ci turyści, którzy podczas wypoczynku ulegają różnego rodzaju kontuzjom czy wypadkom. Ale też  przecież zgłaszają się osoby z różnego rodzaju innymi dolegliwościami. I pierwsza bardzo ważna informacja, o której warto pamiętać: w okresie wakacyjnym w poczekalni SOR,  na pomoc medyczną, zazwyczaj czeka sporo pacjentów. Bywa, że stres daje znać o osobie i atmosfera robi się nerwowa. Pacjenci oczekujący w kolejce mają pretensje, że inne osoby przyjmowane są poza kolejnością. Tymczasem, wynika to nie z preferowania kogokolwiek, a z tzw. selekcji pacjentów. I tu zasada jest oczywista: pierwszeństwo mają osoby ze stanami zagrożenia zdrowia lub życia.

- Już przy przyjęciu pacjenta przez personel w rejestracji dokonywana jest wstępna selekcja  tłumaczy Ali Issa Darwich lekarz kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.  - U nas, w rejestracji w SOR, pracują wykwalifikowani ratownicy medyczni, którzy na podstawie zgłaszanych dolegliwości i własnej wiedzy kwalifikują pacjenta do jednej z trzech grup, opisanej kolorami: czerwonym, żółtym i zielonym. Osoba zakwalifikowana do koloru czerwonego wymaga niezwłocznej pomocy medycznej. Lekarze tłumaczą, że tutaj są to zazwyczaj osoby ze stanami zagrożenia zdrowia lub życia. Chodzi np. o osoby z podejrzeniem zawału serca, udaru mózgu czy też z poważnymi obrażeniami ciała, które wymagają szybkiej interwencji chirurgicznej – wylicza Ali Issa Darwich kierujący SOR  zakopiańskiego szpitala. - I w tych przypadkach konieczna jest niezwłoczna opieka medyczna. Każdy z nas chyba rozumie, że osoba, której życie jest zagrożone wymaga pomocy medycznej od naszego personelu w pierwszej kolejności. Dla przykładu, gdy zgłasza się osoba z dusznością i bólem w klatce piersiowej, to od razu musimy ją diagnozować i leczyć. Podobnie jest, gdy trafia do nas osoba z dużym nadciśnieniem czy podejrzeniem udaru. Pozostałe osoby, z typowymi kontuzjami turystycznymi muszą po prostu cierpliwie poczekać. Choć chcę podkreślić, że jesteśmy jednym z kilku Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Polsce, gdzie naprawdę, czas oczekiwania na pomoc medyczną jest wyjątkowo krótki. Lekarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podkreślają również, że bardzo często do SOR zgłaszają się osoby z dolegliwościami, które tak naprawdę nie kwalifikują ich do udzielania pomocy w trybie nagłym. De facto powinni się oni zgłosić do lekarzy rodzinnych czy placówek POZ. Tym niemniej – jak zapewnia Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – nigdy nie zdarzyło się, aby pacjent bez udzielenia pomocy medycznej został odesłany do domu czy do innej placówki.

Kolejna ważna informacja dla osób, które podczas wakacji zachorowały – przy Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego, pomocy medycznej udzielają również lekarze Podstawowej Opieki Medycznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Nasze przychodnie tzw. Podstawowej Opieki Zdrowotnej są do dyspozycji pacjentów codziennie od 8.00 do 18.00  informuje lekarz medycyny Jerzy Toczek kierownik Lecznictwa Ambulatoryjnego, Specjalistycznego i Podstawowego. - Wiemy, że w terenie w POZ nasi koledzy lekarze mają sporo pacjentów szczególnie dzieci, którym przecież należy się specjalna opieka. I zdarza się że mali pacjenci są odsyłani do nas do szpitala po pomoc. A przecież przy naszej placówce już od kilku lat działa Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej gdzie pracują lekarze specjaliści: pediatrzy i interniści i zapewniam Państwa że przyjmą każdego pacjenta nie odsyłając go nigdy i nigdzie. Warto pamiętać też że lekarze specjaliści przyjmują codziennie od 8.00 do 18.00, a poza tymi godzinami pomoc można otrzymać już w samym Szpitalu Powiatowym w Zakopanem który udziela pomocy medycznej w ramach tzw. opieki całodobowej. Do POZ działającego przy Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem  mogą oczywiście zgłaszać się wszyscy pacjenci przebywający na wypoczynku pod Tatrami. - Dotyczy to oczywiście też i dzieci  podkreśla lekarz medycyny Jerzy Toczek kierownik Lecznictwa Ambulatoryjnego, Specjalistycznego i Podstawowego. - W sytuacjach gdy gorączkują, mają kłopoty kardiologiczne czy z układem oddechowym. Ogólnie stosujemy zasadę, że każdy pacjent który uważa że potrzebna jest mu pomoc medyczna może się do nas zgłosić. Chodzi o osoby które nie są z naszego terenu, a więc nie mają tutaj zadeklarowanego tzw. lekarza rodzinnego. Warto również pamiętać, że wybierając się do jakiegokolwiek POZ warto wziąć ze sobą niezbędne dokumenty. Chodzi przede wszystkim o dowód osobisty  lub o inny dokument tożsamości z nr Pesel. - Chodzi o szybkie zweryfikowanie poprzez działający system ewuś czy dana osoba jest objęta ubezpieczaniem zdrowotnym -  tłumaczy Jerzy Toczek. - Gdy chodzi o małego pacjenta to coraz częściej zdarza się, że i on​​ ma swój dowód tożsamości, jeśli nie to odpowiedni formularz wypełniają i podpisują jego rodzice czy też opiekunowie. I po załatwieniu tej formalności w rejestracji wszystko odbywa się już normalnym torem.

 

Comments are closed.